Få renset din kloak af en autoriseret kloakmester

04 april 2022 Lotte_Hindsberg

advertorial

Som hus- eller sommerhusejer er det din pligt at sikre, at den del af kloakken der ligger på din matrikel, er i god stand. Vores kloaksystem, som kun har omkring 150 år på bagen er vigtig for vores alle sammens almene sundhed, hvilke er årsagen til at det er vigtigt at den fungere optimalt.

Er din kloak begyndt at lugte eller tager det lang til for vand og andet at komme ned og væk, kan det skyldes at den er stoppet. Det kan en autoriseret kloakmester undersøge med en Tv-inspektion og er den stoppet skal den have en tur med en voldsom vandslage. Du kan blandt andet søge på slamsugning i Odsherred. Du må ikke selv ordne din kloak. Det skal være en autoriseret kloakmester der udfører arbejdet. 

kloakservice odsherred

De voldsomme regnmasser

I dag er det blevet mere og mere almindeligt at der kommer voldsomme mængder med regn på kort tid. Det stiller store krav til vores kloaksystem. Det er endnu en årsag til at kloakken skal være i god stand. Det samme gælder også din tagrende og afløbsrør. Hvis ikke vandet kan komme ned og væk, vil det i stedet for søge alternativer, hvilke kan være dit tag eller kælder, med risiko for store vandskader.

Samtidig med at du får lavet en Tv inspektion, er det en god ide at få undersøgt om der sidder et filter på den del af kloakken, der fører op til din bolig. Hvis der ikke sidder et filter, så få kloakmesteren til at sætte et på. Det er med til at sikre at du ikke får besøg af rotter, som holder af at bo i kloakken.

Som vores kloaksystem er på nuværende tidspunkt er det ikke gearet til de store mængder vand. Derfor arbejdes der også på at udvide og forbedre vores kloaksystem, så det passer til miljøændringerne.

Flere Nyheder