Få styr på din kloak

05 maj 2022 Lotte_Hindsberg

editorial

Vores nuværende kloaksystem er kun 150 år gammel, hvilket betyder, at ikke alle huse og sommerhuse er tilsluttet. Det er primært huse i tyndt befolkede områder, der endnu mangler at blive tilsluttet. Det er din pligt som husejer at sikre at kloakken fungere, at der ikke er huller eller den er stoppet til.

Har du mistranke om at ikke alt er som det skal være med din kloak, skal du kontakte din lokale autoriseret som vil foretage en tv-inspektion af din kloak. Viser det sig at den er stoppet vil han efter aftale foretage en slamsugning. Det kunne f.eks. være en slamsugning i Kalundborg.

slamsugning kalundborg

Kig også efter rotter

Årsagerne til at det er vigtigt at have en velfungerende kloak, skyldes at det er med til at sikre vores almene sundhed. Det er med til at fjerne vores affald og afføring på en forsvarlig måde, så det ikke ligger tæt på vores hus og vand.

Vand der har været i forbindelse med affald og afføring kan medføre sygdomme. Det samme gælder rotter, som holder af at leve i menneskelig affald og derfor også i kloakkerne. Rotter kan sprede sygdomme på samme måde med forurenet vand og derfor er det vigtig at bekæmpe dem. Er der mistanke om rotter har du pligt til at kontakte kommunen, som gratis vil sende en rottebekæmper ud. 

Vores vejr har ændret sig de seneste par år, med hyppige store regnmasser. Det har vores kloakker svært ved at klare, så en del af kloakmestrenes job i dag er at ændre og forbedre vores kloakker, så de bedre kan håndtere de store vandmasser. 

Hvis vandet ikke kan komme ud og ned i kloakkerne, vil det finde andre veje. Herunder ned i dit hus kælder eller ned på loftet. Dermed er der risiko for fugt og skimmelsvamp i dit hus.

Flere Nyheder