Hjælp til bisættelse? Kontakt den lokale bedemand

02 januar 2020 Astrid Pedersen

Et dødsfald i den nære familie eller i den tætte vennekreds kommer aldrig på et belejligt tidspunkt. Selv hvis dødsfaldet var ventet – måske på grund af fremskreden alder eller terminal sygdom – er man aldrig 100% forberedt på situationen. De fleste mennesker, som har prøvet at miste en nærtstående ven eller slægtning, kan skrive under på, at sorgen og savnet er ganske og aldeles overvældende i tiden lige efter.

Mange efterlevende er heldigvis i den situation, at de kan søge trøst og støtte hos venner, familie og øvrige pårørende. Men der er stadig mange opgaver, som skal klares i forbindelse med et dødsfald. Og desværre ligger de tungeste af disse i umiddelbar forlængelse heraf, som for eksempel forberedelse og afvikling af begravelse eller bisættelse.

Få hjælp til begravelses arrangementet

Fra det øjeblik, døden indtræffer, og til den afdøde skal bisættes ved enten kremering eller jordfæstelse, må der allerhøjst gå fjorten dage. Dette betyder, at du som efterlevende faktisk allerede skal i gang med at træffe diverse beslutninger og indlede kontakt til de forskellige instanser som for eksempel præst og kirkekontor umiddelbart efter dødsfaldet. Dette kan godt være rigtig svært at håndtere på egen hånd – især hvis man aldrig har prøvet det før. Derfor er det en rigtig god idé at få hjælp fra professionelt hold. Og her er den lokale bedemand din nærmeste allierede.

Hvad kan en bedemand hjælpe med?

Bedemanden kan være din sparring partner og hjælper fra det øjeblik den afdøde skal lægges i kiste og transporteres til kapellet, til vedkommende skal bisættes. Alt, hvad der vedrører begravelse og bisættelse, er bedemandens speciale. Du kan få hjælp til alt fra indhentning af begravelses hjælp over udfærdigelse af dødsannonce og til booking af bord hos den lokale kro, når der skal afholdes gravøl eller reception.

Du kan kontakte Bedemand Berner i Kalundborg via https://bedemand-berner.dk/bedemand-sjaelland/bedemand-nordvestsjaelland/bedemand-kalundborg.aspx 

Flere nyheder