kloakservice – når du har problemer med afløb og kloak

Hjem » kloakservice – når du har problemer med afløb og kloak

Din lokale kloakservice i Vanløse kan andet og mere end at rense de lokale vejbrønde eller suge slam fra områdets kloakker. Lihn’s Kloak kan hjælpe dig inden for en lang række andre områder, som relaterer sig til kloakker og afløb.

Højtryksspuling ved Lihn’s Kloak

Hvis vandet er lang tid om at løbe ud af vasken i køkkenet eller håndvasken på badeværelset, eller hvis det klukker, mens det løber ud – eller måske endda slet ikke vil forlade vasken – er det tegn på tilstopning af afløbet. Det samme gør sig gældende, hvis vandstanden i dit toilet stiger faretruende, når du skyller, eller hvis dine gulv afløb har en tendens til at lugte fælt af kloak – især lige efter du har været i bad.

Dette kan man hurtigt blive træt af. Og så er det godt, at din lokale kloakmester har redskaberne til at løse problemerne. Lihn’s Kloak rykker gerne ud med højtryksspuler. Med en højtryksspuler er det muligt at fjerne diverse aflejringer og fremmedlegemer, som kan udgøre årsagen til tilstopningen.

Boring af afløb og faldstamme

En anden mulighed for udbedring af forstoppelse kan være en såkaldt boring, ved hvilken kloakmesteren går direkte i kloakken via afløbet fra vasken, eller gennem toilettet. Til dette formål anvendes enten mekanisk eller el-motorsplit – og så er det muligt at løse problemet uden at skulle skille hele badeværelset ad.

Lihn’s Kloak hjælper gerne med forebyggelse af rotte invasion

En opgave, som måske ikke traditionelt hører under kloakarbejde, er oprydning efter rotteplager – og forebyggelse af nye. Når rottefængeren har været på besøg, ligger der gerne en stor opgave i at fjerne rotternes efterladenskaber samt opsætte anordninger, som kan forhindre nye rotter i at kolonisere din kloak eller din kælder. Disse opgaver påtager Lihn’s Kloak sig gerne – du kan læse mere, og kontakte Lihn’s Kloak, på

Onlinesalg ApS
Gammel Køge Landevej 55
DK-2500 Valby
Tlf. +45 44 40 40 65
CVR 33640684

Scroll til toppen