Vurdering og rydning af dødsbo ved professionel og erfaren marskandiser

Hjem » Vurdering og rydning af dødsbo ved professionel og erfaren marskandiser

Når et menneske dør, ligger der for det meste et stort arbejde forude for de efterlevende. Der findes selvfølgelig mennesker, som sørger for at få bragt al ting i orden, førend de forlader de levendes verden. Det drejer sig som regel om mennesker, som har fået konstateret en dødelig sygdom i så god tid i forvejen, at de både har energien og åndsnærværelsen til at få styr på såvel forsikringer, pensioner, bankkonti og diverse abonnementer som salg af fast ejendom, afvikling af aktiver og fordeling af arv og gæld gennem et tydeligt testamente længe før døden indtræffer.

Men i langt de fleste tilfælde – og især ved pludselige dødsfald – påhviler disse opgaver de nære pårørende. Og da opgaverne helst skal udføres inden for et vist tidsrum fra dødsfaldet, kan de godt virke helt uoverskuelige og tunge. Især når man samtidig står med sorgen og savnet samt følelsen af meningsløshed over sit tab.

Rydning af dødsbo ved professionel marskandiser – gør det tunge arbejde lidt lettere

Hvis du er en af de ulykkelige, som står i den situation, at en af dine nære og kære er afgået ved døden, ved du præcis, hvor tungt dette arbejde kan være. Man får dårligt tid til at sørge, fordi der er en bisættelse, som skal arrangeres, en masse papirarbejde, som skal gennemgås, og så selvfølgelig den afdødes materielle effekter og bolig, som skal afvikles. Til det sidst nævnte kan du få professionel hjælp – og det kan på det kraftigste anbefales, at du benytter dig af denne mulighed.

I et dødsbo vil nemlig typisk findes effekter af såvel monetær værdi som ganske værdiløse genstande, og det er vigtigt, at der skelnes imellem disse to kategorier. En dygtig marskandiser vil kunne hjælp dig med såvel vurdering som rydning af dødsbo, og forsvarlig bortskaffelse af såvel værdigenstande som genstande, som blot skal på genbrugsstationen eller doneres til velgørende formål.

Læs mere på dødsbo-rydning.dk

Onlinesalg ApS
Gammel Køge Landevej 55
DK-2500 Valby
Tlf. +45 44 40 40 65
CVR 33640684

Scroll til toppen